Welkom op coachinglocatie.nl.

Op deze website leert u meer over coachen en de mogelijke locaties waar dit kan. Nederland kent naar ruwe schattingen ongeveer 40.000 coaches, ja echt, 40.000! Al deze coaches willen helpen bij de problemen waar utegenaan loopt. Vaak zijn dit uiteenlopende zaken. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke (wie ben ik?), relationele (ruzie met je partner) of zakelijke (problemen op de werkvloer) coaching. Wat is coaching precies? Wikipedia beschrijft het als volgt:

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt.

Laat me u meenemen naar de zoektocht van een goede coach in uw regio. Er zijn er genoeg.